Водобранни лайстни

водобранни лайсни - облечени с декоративен ламинат, съответстващ на работните плотове. Дължина: 4100м